Wouwse Plantage

K.v.K. nr. 40281704
KNSA nr. 8765

Email:

Algemeen

Alle competities worden geschoten met het luchtgeweer op een afstand van 10 meter in staande houding.

Het is mogelijk met een verenigingswapen of eigen wapen te schieten.

In een verenigingswapen mag alleen gebruik gemaakt worden van de door de vereniging verstrekte munitie. Aan de instellingen van het wapen mag niets gewijzigd worden.

Een eigen wapen is toegestaan indien het aan de volgende eisen voldoet:

1. Het een luchtgeweer betreft.
2. Het kaliber niet groter is dan 4,5 mm. (diabolo, platte kop)
3. Het vizier niet uit een lenzensysteem bestaat.
4. De schijf redelijk zeker te raken is.
5. Het geen gevaar oplevert voor de schutter en/of omstanders.
6. Het voldoet aan de eisen genoemd in de reglementen van de KNSA.

Het gebruik van de door de KNSA toegestane hulpmiddelen zoals handschoenen, schietschoenen en overige schietkleding is toegestaan.

 
 
Clubcompetitie
 
De clubcompetitie wordt verschoten over 4 rondes van 10 weken op de hierboven afgebeelde 5 roos kaarten van 14x14 cm.
In principe wordt er elke week een serie geschoten.
Een serie bestaat uit 8 kaarten ofwel 40 schoten en een proefkaart.
Om voor een ronde prijs in aanmerking te komen moeten er minimaal 6 series geschoten worden.
Om mee te dingen in de algemene clubcompetitie moet men minimaal 3 van de 4 rondes schieten.
Club kampioen wordt diegene die het hoogste aantal punten tijdens de vier rondes heeft behaald.
De hoogste zes series per ronde tellen voor de klassering.
Wie over de gehele periode de meeste rozen schiet wordt rozen kampioen.
Na elke ronde wordt een klassering opgemaakt.
De schutter met het hoogste aantal overpunten + bonuspunten krijgt het aantal punten wat gelijk is aan het aantal deelnemende schutters in die ronde.
Na elke ronde wordt een nieuw gemiddelde berekend waarbij alle geschoten series van die ronde tellen.
Aan de hand van het gemiddelde worden de schutters in groepen ingedeeld.
Afhankelijk van de groeps indeling zijn er bonus punten te verdienen als er meer geschoten wordt dan het gemiddelde (overpunten).
Bij overpunten worden de hierbij behorende bonuspunten opgeteld.
Schiet een schutter minder dan zijn gemiddelde dan zijn het minpunten.
Bij minpunten worden geen bonuspunten toegekend.
 
Koningschieten
 
Deelnemen aan het Koningschieten is mogelijk als men lid is en minimaal 20 series van de clubcompetitie heeft geschoten.
Koning is diegene die het hoogste aantal punten weet te schieten op 60 enkelschotskaarten, binnen de 60 minuten op de 10 meter baan. (Aantal 10 punten kaarten is gelijk aan de bonuspunten)
Het Koningschieten wordt na de clubcompetitie verschoten op een trainingsavond.
Geschoten wordt in 3 series van 20 schoten die gewaardeerd worden volgens het algemeen jaargemiddelde.
Door de onderverdeling in 3 series is er dus ook 3x kans op bonus.
De prijsuitreiking en bekendmaking uitslag vinden plaats op een feestavond en/of kerstverschieting.
 
KNSA Postcompetitie
 
Deze competitie wordt geschoten in door de KNSA vastgestelde klasseringen t.w.:

SENIOR SCHUTTERS. schutters welke in de loop van het jaar de leeftijd van 21 jaar bereiken of deze reeds bereikt hebben.
JUNIOR SCHUTTERS A. schutters in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.
JUNIOR SCHUTTERS B. schutters in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.
JUNIOR SCHUTTERS C. schutters die in het desbetreffende jaar 14 jaar of jonger zijn.

In alle categorieën kan ook OPGELEGD worden geschoten.(bij voldoende deelname uiteraard!)

Per jaar moeten er 8 series van 40 schoten worden gedaan, op z.g. enkelschotskaarten.
Door de KNSA aangewezen wedstrijdleiders moeten de scores bijhouden en de totaaloverzichten bijwerken en zorgdragen dat deze bij de deelnemende verenigingen terecht komt.

De scores moeten door de deelnemende verenigingen op de aangegeven data (zie Agenda) worden ingezonden naar de wedstrijdleider.
Bij ziekte van een schutter(ernstig) moet dit VOORAF schriftelijk worden medegedeeld aan de wedstrijdleider met het verzoek tot uitstel. Wordt dit nagelaten is men van verdere deelneming uitgesloten.
Vakanties e.d. worden dus NOOIT als excuus erkend voor het niet (tijdig) kunnen schieten.

Alle verenigingen zijn vrij in het plannen van de series op een zodanige wijze dat men altijd op tijd met de series klaar is.
Men is wel verplicht om op een schiet(dag/middag/avond) een serie kompleet af te werken.

Via onze vereniging worden ook de scores van de bij de Kring Zuid-West Brabant aangesloten verenigingen doorgegeven aan de wedstrijdleider van de KNSA.
Het betreft de schietvereniging Fokker gevestigd te Hoogerheide, schietvereniging de Treffers gevestigd te Oud-Gastel en schietvereniging de Roos gevestigd te Roosendaal.

 
Kringschieten
 
 
 
Bijgewerkt : 11-12-2012  
Problemen en op- of aan-merkingen graag doorgeven aan